Groepen theaterles

Theaterles jeugd

Onze kidsgroep (8 t/m 11 jaar) repeteert op woensdagavond van 18:15u tot 19:30u, regie: Jessica Smits.

Onze tienergroepen (12 t/m 15 jaar) repeteren op:
maandagavond van 18:00u tot 19:30u, regie: Louie Hamers

donderdagavond, regie: Teun den Boer van 18:00u tot 19:30u

Bij interesse vragen wij u te informeren naar de mogelijkheden via e-mail, telefoon of whatsapp.

Theaterles volwassenen

Onze volwassenengroep is toegankelijk vanaf 16 jaar. Onze volwassenen repeteren op:
Woensdagavond van 19:45 -22:00, regie: Teun den Boer.

Donderdagavond van 19:45 -22:00, regie: Teun den Boer.

Probeer eens een proefles en zie hoe het bevalt

Lijkt het je leuk om mee te doen? Vul dan het contactformulier in en wij zullen je zo spoedig mogelijk uitnodigen voor een kennismaking met de leraar en de groep. Je kunt dan natuurlijk ook gelijk meedoen. Een eerste les is uiteraard gratis!

Plaatsing theater cursus

Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd, is de aanmelding definitief. Wij rekenen erop dat u / uw kind de hele cursus afmaakt. Kan er door overmacht plotseling toch niet deelgenomen worden aan de les, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Contributie

Contibutie is gebaseerd op een jaarbedrag en kan voldaan worden in 12 termijnen (maandelijkse betaling à 1/12 jaarbedrag per maand) of in één termijn vooraf (1/1 jaarbedrag bij aanvang seizoen).

Aanvang theaterlessen

Het is noodzakelijk dat de leerling minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les aanwezig is, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen.

Vakantiedata

Bij twijfel over vakantiedata en feestdagen verzoeken wij u contact op te nemen met de leraar van de desbetreffende groep. Wij houden over het algemeen de vakantiedata aan van scholen in de regio.

Gedragscode

Bij onacceptabel gedrag van de leerling neemt de docent of het bestuur contact met u op. Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt leidt dit tot afmelding van de leerling.

Verzuim van de leerling

Alleen met dringende redenen en tijdige afmelding vooraf mogen de lessen verzuimd worden. Met name in de laatste periode van een blok is het belangrijk dat alle leerlingen steeds aanwezig zijn om de presentatie/voorstelling goed voor te bereiden.

Presentaties

Tenminste één maal per seizoen zal er een presentatie plaatsvinden van hetgeen waar in de afgelopen periode aan is gewerkt.

Uitval lessen

Een leerling heeft geen recht op teruggave van lesgeld als een les door omstandigheden onverhoopt niet doorgaat. Theaterwerkplaats Zie zal zorgen voor een vervangend docent of organiseert een inhaalles. U ontvangt altijd een bericht van ons.

Wijziging persoonlijke gegevens

Het is van groot belang dat wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer van de leerling zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven

Foto- en filmmateriaal

Cursisten, ouders en/of verzorgers maken er geen bezwaar van en geven bij inschrijving toestemming aan Theaterwerkplaats Zie dat foto’s en filmmateriaal voor publiciteitsdoeleinden geplaatst mag worden op diverse sociale media als Facebook en Youtube én op de website van Theaterwerkplaats Zie.

Schade en/of verlies van eigendommen

Theaterwerkplaats Zie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen en/of derden noch voor letsel van leerlingen en/of derden.