Skip to main content
 
 

Reglement

Huisregels, gedragscodes en de vertrouwenspersoon

 
 

Reglement

Huisregels, gedragscodes en de vertrouwenspersoon

Huisregels

  • Inschrijving voor de theatercursus wordt definitief nadat het ondertekende inschrijfformulier is ingeleverd. Als er door overmacht niet aan de les kan worden deelgenomen, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld.
  • Bij inschrijving geven cursisten en ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en filmmateriaal voor publiciteitsdoeleinden. Theaterwerkplaats Zie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel van eigendommen van leerlingen en/of derden.
  • De contributie kan in 12 termijnen of in één termijn vooraf worden voldaan.
  • Leden moeten minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
  • Neem bij twijfel over vakantiedata en feestdagen contact op met de regisseur. Meestal worden de vakantiedata van basisscholen in de regio gevolgd.
  • Onacceptabel gedrag kan leiden tot contact met u, de ouders of verzorgers en uiteindelijk tot afmelding van het lid. Zie de gedragscode.
  • Alleen met dringende redenen en tijdige afmelding vooraf mogen lessen worden verzuimd, vooral in de laatste periode van een blok.
  • Er zal minstens één keer per seizoen een presentatie plaatsvinden van hetgeen waaraan gewerkt is.
  • Als een les niet doorgaat, zal er een vervangende docent worden geregeld of zal er een inhaalles worden georganiseerd. Er wordt altijd een bericht gestuurd.
  • Wijzigingen in persoonlijke gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven.

Vertrouwenspersoon

Mocht je problemen hebben waar je niet mee terecht kunt bij je regisseur, bieden wij een vertrouwenspersoon aan (Jessica Smits) die bereikbaar is via het e-mailadres:
vertrouwenspersoon@theaterwerkplaatszie.nl.
Er zal binnen 24 uur gereageerd worden op de e-mail.

De rol van de vertrouwenspersoon is om een luisterend oor te bieden aan iedereen binnen de vereniging die problemen ervaart met of rondom de vereniging. Dit kan betrekking hebben op andere spelers, regie of bestuursleden. De vertrouwenspersoon handelt niet zonder toestemming van de betrokken persoon.

Gedragscode Leden

Bij onacceptabel gedrag van een lid neemt de docent of het bestuur contact met u op. Als het gedrag niet wordt aangepast, kan dit leiden tot afmelding van het lid. Wij tolereren geen seksueel overschrijdend gedrag, zoals ongewenste aanrakingen en seksueel getinte uitspraken. We streven naar een veilige omgeving waarin mensen zich vrij kunnen uiten en ontwikkelen.

Bij Theaterwerkplaats Zie hanteren we een zero-tolerance beleid ten aanzien van dergelijk gedrag. Personen die hiermee in strijd handelen, worden direct uit de vereniging gezet. We bieden een vertrouwenspersoon aan voor mensen die last ervaren van dergelijk gedrag, waar ze terecht kunnen met hun verhaal.

Uitgangspunt beleid

Het bestuur van Theaterwerkplaats Zie heeft de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin de creativiteit en expressie van zijn leden in repetities en uitvoeringen de ruimte krijgen. We behandelen een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag serieus en starten een intern onderzoek.

Uitgangspunt afhandeling

We waarborgen de privacy en neutraliteit bij het behandelen van de zaak, en de beschuldiger wordt, indien mogelijk, beschermd door het bestuur. Totdat er een juridisch bindende uitspraak is over de beschuldiging, worden de termen dader en slachtoffer niet gebruikt in de behandeling of communicatie over de zaak.

Gedragscode medewerkers

Daarnaast hebben we als vereniging/stichting een gedragscode opgesteld voor (vrijwillige) medewerkers die omgaan met minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten. De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers, evenals een omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat het uitgangspunt vormt voor het tucht- en sanctie.

Voorafgaand aan vrijwilligerswerk binnen Zie!, waar wordt omgegaan met minderjarigen, wordt altijd om een VOG gevraagd. Daarbij ondertekent men altijd de gedragscode voor medewerkers.